กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBright Community”

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศวิสัยทัศน์ เปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำบอร์ด KidBright ไปต่อยอดในกลุ่มนวัตกรไทย ให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย สร้างโอกาส มุมมองการพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวของประทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation โดยนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
          ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวถึง เป้าหมายในการเปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่ อ่านต่อ…

เนคเทค-สวทช. จับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT ของประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค -สวทช. จับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดย IoT เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขั้นสูง อ่านต่อ…

ขอเชิญโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการรับสื่อไอทีบอดร์ด KidBright

เนคเทค สวทช. ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสของรัฐทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ "สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน" (Coding at School powered by KidBright) เพื่อรับบอร์ดคิดไบร์ท (KidBright) ฟรี! (มีเงื่อนไขการรับสมัคร) อ่านต่อ…

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๗ (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018) YOUNGSTER’S POWER!

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยให้พร้อมรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "วิทย์สร้างคน" ในการสร้างแรงบันดาลใจ อ่านต่อ…

NECTEC FAARM series : ฟาร์ม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศความพร้อมในการถ่ายเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรของไทย รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปผลิตจำหน่ายหรือใช้ในภาคเกษตรกรรมของไทย อ่านต่อ…

เนคเทค แนะนักวิจัยไทยควรกำหนดผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มั่นใจกองทุน กทปส. ช่วยยกระดับงานวิจัยสู่ระดับประเทศ

ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการและอนุกลั่นกรองของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลงานโครงการของ กทปส. อ่านต่อ…

เนคเทคร่วมมือเครดิตบูโรสืบสานแนวพระราชดำริทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ"โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย อ่านต่อ…

เนคเทคร่วมมือเครดิตบูโรสืบสานแนวพระราชดำริทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ"โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย อ่านต่อ…

NECTEC และ SIPA จับมือ 4 พันธมิตรขยายผลการใช้งานระบบ PHR ในระดับจังหวัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สวทช./เนคเทค ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย หวังเปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือเนคเทค เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ

นายสฤษดิพร ชูประยูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมหม่อนไหมได้กำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย อ่านต่อ…

ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2557 NECTEC Annual Conference & Exhibition (NECTEC ACE 2014)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2557 NECTEC Annual Conference & Exhibition (NECTEC ACE 2014) ภายใต้แนวคิด ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง อ่านต่อ…

เนคเทค/สวทช. จบมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่วิชาการ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร กับ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. อ่านต่อ…

อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 8 กับ โครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์2557”ภายใต้หัวข้อ “1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทย”

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เนคเทค และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 8 กับโครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านเอนิเมชั่นให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ขอเชิญทดสอบการใช้งาน SafeMate App on Android แอพพลิเคชั่น ช่วยรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยกับคนขับรถทั่วไปและรถสาธารณะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญทดสอบการใช้งาน SafeMate App on Android
พร้อมเปิดใช้งานบน iOS ช่วงสงกรานต์ 57 อ่านต่อ…

มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 หรือ S&T Job Fair 2014

พบกับมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 หรือ S&T Job Fair 2014 วันที่ 1-3 เมษายน 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี มีหน่วยงานชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมออกบูธกว่า 40 อ่านต่อ…

มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (Thailand IT Contest Festival 2014)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (Thailand IT Contest Festival อ่านต่อ…

นักวิจัยเนคเทคได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกระดับสูงสุดของสมาคม SPIE

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ : นักวิจัยเนคเทคได้รับเกียรติให้เป็น Fellow ของสมาคม SPIE : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิศวกรรมโฟโทนิกส์ของโลก (วิศวกรรมทางแสง) เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็น Fellow อ่านต่อ…

เนคเทคจับมือกลุ่มทรูประกาศความพร้อมจัดงานAPRICOT 2014 เตรียมระดมวิทยากรระดับโลกมาอัพเดทความรู้และเทรนด์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต

เนคเทค และกลุ่มทรูประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "APRICOT 2014" ประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก โดยได้รับเลือกจากAsia &Pacific Internet Association (APIA) และ Asia Pacific Network Information Centre อ่านต่อ…

นักวิจัยเนคเทค แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556 ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำทีมนักวิจัยจากหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) ร่วมกับงานพัฒนาไอทีในเขตพื้นที่ อ่านต่อ…