ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าให้กับชุมชน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการรับรองความรู้ความสมารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จัดอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช