ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ฟู้ดอินโนโพลิส เร่งเครื่องเดินหน้าจับมือพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก หวังสร้างระบบนิเวศขึ้นแท่นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          หลังจากเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตของประเทศอิตาลี ภายใต้กรอบการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหาร อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของโลกที่เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น 
          จากความสำเร็จดังกล่าว เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้ขยายผลโดยร่วมกับ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน Special Executive Talk โดยใช้หัวข้อ อาหารแห่งอนาคต "The Future of Food" งานนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Claudia Laricchia หัวหน้าสถาบันความสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงกลยุทธระดับโลก จากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของนวัตกรรมอาหารโลกและการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับนวัตกรรมอาหารให้แก่บริษัทจดทะเบียนและเอสเอ็มอีภายใต้โครงการ "Food Innovation Improvement" โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
          ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า จากความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางการดูงาน ของนักศึกษาในหลักสูตร Future Food Innovation จากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่จะเกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลก และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างเมืองนวัตกรรมอาหารและ สถาบันอาหารแห่งอนาคต ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งในเบื้องต้นนี้จะมุ่งเป้าไปที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทคู่ค้า เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและการยกระดับขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคเอกชนด้านเกษตรและอาหารของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง