ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

GIT เปิดพิพิธภัณฑ์โชว์เครื่องประดับมรกตอลังการสุดล้ำค่า ในเดือนพฤษภาคมนี้

          สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ "มรกต : อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง" ในระหว่างวันที่ 15 – 31 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
          นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ. หรือ GIT ) เปิดเผยว่า "สถาบัน GIT ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวบรวม อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน รวมทั้งนิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว และบุคคลผู้สนใจทั่วไป"
          ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งมีมรกตเป็นอัญมณีประจำเดือน สถาบัน GIT ได้มีกำหนดจัดนิทรรศการ "มรกต : อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง" ขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมรกตในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านการตรวจสอบมรกตแท้ - เทียม รูปแบบผลึกโดยธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพ การค้า และความสวยงามเมื่ออยู่บนตัวเรือนเครื่องประดับ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รู้จัก และเข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการให้ความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเขตบางรัก และของกรุงเทพมหานคร
          การจัดนิทรรศการ "มรกต : อัญมณีแห่งโชคลาภและความรุ่งเรือง" ได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างเครื่องประดับมรกตอันสวยงาม จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับแถวหน้าของสังคม เพื่อรวบรวมมาจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชม ที่สถาบัน GIT แห่งเดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-634-4999 ต่อ 312