ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาแรงงานนนท์ ดันสถานศึกษา จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์"