ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี สร้างเสริมประสบการณ์

          สร้างเสริมประสบการณ์: คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด พร้อมวิทยากรมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ ร่วมถ่ายทอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษา 20 ทีมจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบสองในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 เพื่อนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานประกวดในหัวข้อ "VLOG THAILAND เปิดเมืองไทยให้โลกรู้" ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น