ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานชมรมปลูกถ่ายไขกระดูก รพ.จุฬาลงกรณ์ BMI 2018

          งานชมรมปลูกถ่ายไขกระดูก รพ.จุฬาลงกรณ์ ....เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายจากที่นี่ ได้กลับมารวมตัวพบปะพูดคุย!!!
          ***สามารถแจ้งความจำนงร่วมงาน!!
          โทรมาสำรองกับคุณแจงได้ที่ 086 409 7284 หากไม่เป็นการรบกวน
          ขอความกรุณาแจ้งภายในเดือนนี้นะคะ เพื่อว่าเราจะได้จัดเตรียมอาหารและของว่างให้เรียบร้อย