ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Gossip News: ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สิงห์บุรี

          นายศุภผล กองแดง พัฒนาการ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดการประชุมจัดเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสิงห์บุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนาย กมล เสวกวิหารี พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน, นายณรงค์ชัย พิพิธพัฒนปราปต์, กรรมการผู้จัดการบริษัท เอซีทีอินเทลลิเจนท์ จำกัด นางดวงพร อารีพันธ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสิงห์บุรี, นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและ สิบเอก อัศวิน เนียมคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการเข้าร่วม