ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: กิจกรรมเพื่อสังคม กับ บ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

          คุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา หมอนยางพารา และสนามเด็กเล่นให้แก่ นักเรียน โรงเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา