ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป มอบเงินในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “รัชกาลที่๖”

          ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป มอบเงินในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "รัชกาลที่๖" เพื่อบูรณะพระราชวังพญาไทให้กับพลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องธารกำนัล พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท
 
          รูปจากซ้ายไปขวา
          1.พิมพ์ใจ ดีวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชลาชล กรุ๊ป
          2.พล.ต.หญิงดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล -ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
          3.นาวาโทหญิงชูจิต จิตต์แก้ว - หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ
          4.ดร.สมศักดิ์ ชลาชล - ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป
          5.พลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ - ประธานมูลนิธิฯ
          6.พลโทวิโรจน์ อารีย์กุล – กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิฯ
          7.รศ.ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ - กรรมการฯ
          8.ภวดล ปฐมพรโสภณ - Leader of CHALACHOL Artistic Team