ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีเซลส์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), Thailand Affiliate และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) หรือ TIPA ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือกันสร้าง Roadmap นำพาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมชีววัตถุและอุตสาหกรรมยาที่ก้าวหน้า เมื่อวันที่ 17 ก.ค 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 31 ภายในงานอบรมสัมมนา ในงานครบรอบ 15 ปี และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ISPE Thailand Affiliate
          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ "TCELS Roadmap in Bio/Pharmaceutical Industries" และให้เกียรติมอบรางวัล "ISPE Student Poster Competition 2018" ซึ่งคัดเลือกจากงานวิจัยของนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา โดยนำเสนอแนวคิดผ่านในรูปแบบโปสเตอร์ สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้ไปนำเสนอผลงานที่งานประชุม ISPE ของภูมิภาค ASEAN ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม และได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จาก "โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเยาวชนไทยสู่อุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ"