ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: หลักสูตรอบรมนวัตกร

          นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร อบรมนวัตกรเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ จัดโดย กรมการแพทย์ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์, นพ.สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์, พรทิพภา ชัยเนตราภรณ์ หัวหน้าอำนวยการกรมการแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการอบรม