ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดงานเสวนา ทิศทางพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย

          อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) เป็นประธานเปิดงานเสวนา "ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย" พร้อมกับได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alvoro Catalan de Ocon นักออกแบบชาวสเปน กรกต อารมณ์ดี จาก หจก. กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล เอกรัตน์ วงษ์จริต จากบริษัทคราฟท์แฟคเตอร์ จำกัด คมกฤช บริบูรณ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2558 และเจษฏา โชคเชาว์วัฒน์ Buyer (Retail Section) จาก Banyan Tree SPA & Gallery ร่วมเสวนา เพื่อเผยแพร่พัฒนาต่อยอดงานศิลปะหัตกรรมด้านงานจักสานให้แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและสืบทอดงานศิลปะหัตกรรมต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแพรวา อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ. บางไทร จ. อยุธยา