ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนาฟรี! หัวข้อ “เรื่องเล่าของ Fire Pump”

          กลุ่มบริษัท เมืองไฟฟ้าวิศวกรรม จัดสัมมนาฟรี! หัวข้อ "เรื่องเล่าของ Fire Pump" ในวัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา
          สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/8Mdm2QXhYa3mvjoU2
          
          รับจำนวนจำกัด!!
          สอบถามรายละเอียด
          โทร 089-900-3851 (วา) หรือ 089-900-3856 (อ้อม)
          ขอสงวนสิทธิ์ลงทะเบียนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนนะคะ