ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: APM ต้อนรับคณาจารย์ พร้อมนักศึกษา M.S.Finance รุ่นที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าภาควิชาการเงินการธนาคารและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร M.S.Finance คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ พร้อมคณะนักศึกษา M.S.Finance รุ่นที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชมและร่วมฟังบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ณ สำนักงาน APM ชั้น 10 เมื่อเร็วๆ นี้