ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดบทความและวีดิทัศน์ โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

          เชิญชวนส่งผลงาน ร่วมโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ประเภทคือ บทความ และ วีดิทัศน์ โดยแบ่งกลุ่มผู้สมัครแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
          1.ระดับมัธยมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ"โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในมุมมองของฉัน"
          2.ระดับอุดมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ"
          3.ระดับประชาชนทั่วไป ประกวดภายใต้หัวข้อ "โรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สานฝันพลังงานอนาคต"
          ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561 ที่ ตู้ ปณ.1183 ปณฝ.รามคำแหง กทม. 10241
          โอกาสดี ห้ามพลาด!!
          *** รางวัลรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท ***
          ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 อันดับแรกในแต่ละระดับ
          จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
          โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >> energy.go.th/2015/เชิญชวนส่งประกวดบทความ