ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ศูนย์การเรียนรู้ที่มีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของโลก

          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ศูนย์การเรียนรู้ที่มีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของโลก และชุดจำลองระบบอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล่าสุด ชุดแรกในไทย ให้นักศึกษาได้ทดสอบทดลอง แหล่งรวบรวมหุ่นยนต์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด เพื่อนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน "Work-based Education" ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์ และระบบอัตโนมัติจำลอง รวมถึงเรียนรู้กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบดังกล่าว จะช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการด้านอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 4.0 โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ