ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มูลนิธิชัยพัฒนา – ปตท. พร้อม 27 องค์กร ร่วมสานพลังพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในกิจกรรม "สานพลัง คุ้งบางกะเจ้า สู่ความยั่งยืน" โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน รวมกว่า 28 องค์กร พร้อมผู้แทนชุมชนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันระดมความคิด วางเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในด้านต่างๆ ด้วยการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผ่านโครงการ OUR KHUNG BANG KACHAO โดยดำเนินงานร่วมกันภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้แสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในระยะเริ่มต้น ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ