ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เตรียมจัดงานครบรอบ 21 ปี

          สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี โดยมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "กำกับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม" ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.
          เวลา 13.45 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กำกับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม" โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
          เวลา 14.35 น. การสนทนากลุ่ม "ถอดบทเรียน 1 ปี Ombudsman สื่อ"
          โดย นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ภาคตะวันออก ดำเนินรายการโดย นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย