ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SME Development Bank ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐาน อย. และ GMP

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) โดย นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมหารือถึงแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ได้มาตรฐาน อย. และก้าวสู่มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) โดยมีนโยบายผสานความร่วมมือจัดงานสัมมนาเสริมแกร่งองค์ความรู้ลงพื้นที่เจาะลึกทุกกลุ่ม SMEs เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล เมื่อเร็วๆ นี้