ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เจาะโอกาสการค้าตลาด CLMV และ Business Matching

          สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการร่วมศึกษาดูงาน
          พบ เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่นกงสุล ทูตพาณิชย์ สภาการค้า และหอการค้า
          แลกเปลี่ยน ข้อมูลธุรกิจการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
          นำเสนอ สินค้าเพื่อร่วมธุรกิจกันในอนาคตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
          สำรวจ ตลาดในพื้นที่เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดค้าปลีก ค้าส่ง
          หัวข้อ
          ประเทศกัมพูชา/เวียดนาม
          เส้นทางที่ 1 กทม.- (พนมเปญ)- กัมพูชา– (โฮจิมินห์) เวียดนาม 14-17 มี.ค.61
          เส้นทางที่ 2 กทม.- เสียมราฐ – กัมพูชา 19- 21 ก.ค. 61
          เส้นทางที่ 3 กทม.- (ฮานอย) เวียดนาม 23-25 ส.ค.61
          ประเทศเมียนมาร์
          เส้นทางที่ 1 กทม - ย่างกุ้ง 19-21 มิ.ย.61
          เส้นทางที่ 2 กทม - มัณฑะเลย์ 23-26 พ.ค.61          
          เส้นทางที่ 3 กทม - เมียวดี - ผาอัน - มะละแหม่ง 11-13 ต.ค.61          
          เส้นทางที่ 4 กทม. - บาเต็ง - ย่างกุ้ง 23-25 ก.ย.61
          เส้นทางที่ 5 กทม. - ตองอู - ย่างกุ้ง 20-22 พ.ย.61
          สปป.ลาว
          เส้นทางที่ 1 กทม – ปากเซ – สาละวัน 13-15 ก.ย. 61
          เส้นทางที่ 2 กทม - สะหวันเขต – คำม่วน 22-24 พ.ย.61