ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วตท. รุ่นที่ 19 ตั้ง บจ. ซีเอ็มเอ 19 กิจการเพื่อสังคม ผุดโครงการแรกร้าน “วตท. ปันกัน” ร่วมส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 และ บริษัท ซีเอ็มเอ 19 จำกัด จับมือ ปันกัน ร่วมส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี ในโครงการร้าน "วตท. ปันกัน" สาขาซีคอนบางแค เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยการเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อนำมาเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา เปลี่ยนข้าวของให้กลายเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์
          คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานรุ่น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) คือ หลักสูตรเพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยมีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต และประกอบด้วยภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านภารกิจขององค์กร และบทบาทในสังคม ซึ่งเราเป็นรุ่นที่ 19 ได้ร่วมกันลงทุนจัดตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอ 19 จำกัด เป็นบริษัทฯ เป็นบริษัทเพื่อใช้ในการลงทุนกิจการเพื่อสังคม โดยโครงการแรกที่เราลงทุนคือโครงการร้าน "วตท. ปันกัน" สาขาซีคอนบางแค ที่เราได้ร่วมมือกับ "ปันกัน" ลักษณะการลงทุนเป็นธุรกิจรีเทล จำหน่ายสินค้าจากสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาที่สภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาบริจาค รายได้จากการจำหน่ายของร้าน "วตท. ปันกัน" สาขาซีคอนบางแค จากสิ่งของของท่านเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่ขาดโอกาสในด้านการศึกษา ในมูลนิธิยุวพัฒน์
          คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็มเอ 19 จำกัด กล่าวถึง แนวทางการทำงานของ บริษัท ซีเอ็มเอ 19 จำกัด เราจัดตั้งบริษัทฯ ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาหลังสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นบริษัทเพื่อใช้ในการลงทุนกิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รายได้ในการลงทุนทำธุรกิจก็จะนำไปมอบให้กับพันธมิตรที่เราจับมือ เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมของเรา เช่น ในโครงการร้าน "วตท. ปันกัน" สาขาซีคอนบางแค ครั้งนี้รายได้ก็จะนำไปมอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยที่ยังขาดโอกาส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงสรรหากิจการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการดีๆ อีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
          คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของร้านปันกันและความร่วมมือครั้งนี้ "ร้านปันกัน เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นปี 2543 ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทยด้วยการทำสิ่งดีๆ ง่ายๆ จากการ "แบ่งปัน"
"ร้านปันกันมีการบริหารจัดการเหมือนกันธุรกิจรีเทลทั่วไป แต่แตกต่างตรงที่ข้าวของในร้านทั้งหมดจะมาจากการแบ่งปันของคนในสังคม อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือ ตุ๊กตา เครื่องประดับ เครื่องใช้ฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ฯลฯ และคนในสังคมอีกเช่นกันที่จะมาช่วยกันอุดหนุนเปลี่ยนข้าวของเหล่านี้ให้กลายเป็นทุนการศึกษามอบให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป โดยจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 หรือ เทียบเท่า และไม่เพียงแต่มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นรายบุคคล มูลนิธิฯ ยังมีโครงการที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศในการพัฒนาเยาวชนและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ประคับประคองนักเรียนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแล 6,000 กว่าคน และจบการศึกษาไปแล้วกว่า 5,600 คน"
          ในปีที่ 17 นี้ ร้านปันกันมีสาขาที่เปิดบริการนักปันแล้วถึง 9 สาขา ซึ่งสาขาที่ 9 สาขาซีคอน บางแค นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ร้านปันกัน และ "วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19" ที่เห็นความสำคัญของเยาวชน จึงสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนเปิดร้านปันกันสาขาซีคอน บางแค เพื่อให้เป็นพื้นที่แบ่งปันและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ถือเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทุกองค์กรสามารถที่จะช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เติบโตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน"
          ทั้งนี้ ร้าน "วตท. ปันกัน" สาขาซีคอนบางแค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา ทุกการแบ่งปันของท่านสามารถช่วยเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ร้าน วตท. ปันกัน สาขาซีคอนบางแค หรือโทรสอบถาม Pankan call center. 064-184-0929