ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน

          นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน "การอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะฯ" ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร โดย นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ. กองส่งเสริม การอารักขาพืชฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ แก่ประธานในพิธี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 และพร้อมกันนี้ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด ท่านผอ. จิระนุช ทางโรงแรมได้เตรียมเค้กวันเกิด
เพื่อสร้างความประทับใจแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ห้องราชาวดี โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ