ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่พันธมิตรทางธุรกิจแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การความยั่งยืน

          กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ (ที่ 4 จากแถวขวาบน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี เดินหน้าส่งเสริมการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ 77 พันธมิตรคู่ค้า ให้ข้อมูลความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกันในที่สุด
          การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง และการส่งเสริมศักยภาพของพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
          อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความความยั่งยืน FTSE4Good Emerging Index จัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) และล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโครงการ CGR 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศว่ากลุ่มทรูได้คะแนน 5 ดาวด้วย