ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซีพี ออลล์ จัดลงพื้นที่สัญจรธรรม พัฒนาเยาวชนนายเรืออากาศสู่เส้นทางแห่งปัญญาปลอดอบายมุข

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร สร้างเยาวชนสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า บนเส้นทางแห่งปัญญาที่ปลอดอบายมุข พร้อมร่วมรับฟังการสนทนาธรรมพิเศษ โดย "พระพรหมบัณฑิต" เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมกันในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พหลโยธิน กรุงเทพฯ