ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย จับมือ ปตท. กระจายสินค้าชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน

          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านระบบ E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โถงชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. ตัวแทนพนักงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          2. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          4. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          5. นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          6. ตัวแทนพนักงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)