ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงาน “กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด”

          เชิญสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว ความคืบหน้าการดำเนินงาน ""กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด""  ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พร้อมฟังเสวนาดี ๆ อัพเดทความรู้ทางการตลาด โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์อย่างคับคั่ง ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ 2 - 3 โรงแรมเดอะสุโกศล จ.กรุงเทพฯ

          กำหนดการ แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงาน ""กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด"" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ 2 - 3 โรงแรมเดอะสุโกศล จ.กรุงเทพฯ
          08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
          09.00 – 10.30 น. แถลงข่าวความสำเร็จ ""กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด"" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ปาถกฐาพิเศษ ""อนาคตเอสเอ็มอีไทย ในตลาดออนไลน์ "" โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
          10.30 – 12.00 น. เสวนา หัวข้อ ""กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด"" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน เจาะลึก E-Commerce เพิ่มแต้มต่อในโลกธุกิจ 
          โดย คุณศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ Head of Business Development เทคนิคกลยุทธ์ สร้างยอดขายบน Facebook
          โดย คุณโสภา พิมพ์ศิริพานิชย์ เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ ZOE SCARF การใช้ Google for SMEs
          โดย คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ GM Online Digital Marketing, COL Public Company Limited.
          12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มย่อย Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการ  เจาะลึก E-Commerce เพิ่มแต้มต่อในโลกธุกิจ
          โดย คุณศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ Head of Business Development เทคนิคกลยุทธ์ สร้างยอดขายบน Facebook
          โดย คุณโสภา พิมพ์ศิริพานิชย์ เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ ZOE SCARF การใช้ Google for SMEs
          โดย คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ GM Online Digital Marketing, COL Public Company Limited.
          16.00 น. จบสัมมนา