ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ชมรมเกษตรฯ สานต่อปณิธานของพ่อ

          นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทีมงานร่วมกันทำพิธีปฏิญาณตน "ก้าวตามรอยพ่อ" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมน้อมนำทฤษฎีเกษตรแบบยั่งยืน ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ชมรมเกษตรฯ จังหวัดอ่างทอง