ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดสัมมนา “I Code และการวัดผลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

          ก.ล.ต. จัดสัมมนา "I Code และการวัดผลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.