ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: AJA เข้าดัชนี FTSE SET Shariah Index

          ปุกาดๆเจ้าค่ะ ...บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index ซึ่งเป็น FTSE SET Index อีก Series หนึ่ง สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ FTSE Group เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารทางการเงินให้กับผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ต้องการลงทุนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม...จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนเป็นต้นไป งานนี้น่าจะช่วยหนุนให้หุ้น AJA ฟื้นตัวได้บ้างคร้า