ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

สิงห์ เอสเตท รวมพลังชาวซันทาวเวอร์ส สร้างชุมชนน่าอยู่ ชวนพนักงานออฟฟิศ ชุมชน กว่า 10,000 คน ลดการใช้พลาสติกรับ “วันทะเลโลก”

          สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ พันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมเปิดแคมเปญ "Sea You Tomorrow" รณรงค์ลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดการสร้างขยะจากเมืองไปสู่ทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้ค้า และประชาชนโดยรอบอาคารซันทาวเวอร์สร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมออฟฟิศต้นแบบ
          นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท คือ การรักษาความสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีต่อชุมชนและประเทศไทยของเรา การฟื้นฟูนั้นถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเราพบว่าหัวใจของการอนุรักษ์คือการป้องกัน การจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิผล เราต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ ซึ่งเมื่อเราป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการฟื้นฟูก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันปัญหาสำคัญสำหรับท้องทะเล คือ ขยะพลาสติก ซึ่งกว่า 80% มาจากชุมชนเมือง และประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเรื่องขยะทะเลกำลังเป็นวาระเร่งด่วนของทั้งทะเลไทยและทะเลโลก"
          ในโอกาสวันทะเลโลกปีนี้ สิงห์ เอสเตท ได้มุ่งสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของขยะทะเล และร่วมกับพันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส เปิดแคมเปญ Sea You Tomorrow เพื่อรณรงค์คนเมืองลดใช้ขยะพลาสติก รวมถึงปลุกจิตสำนึกการแยกขยะที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศในอาคารซันทาวเวอร์ส พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 10,000 คน โดยแคมเปญจะเน้นสื่อสารให้คนเมืองรับรู้ผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติกที่มีอายุการใช้งานสั้นหรือใช้แล้วทิ้งทันที การเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ผ่านกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย อาทิ นิทรรศการ การเสวนา รวมถึงให้ทุกคนได้แสดงพลังร่วมต่อสู้และลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ผ่านกิจกรรม 21 Days challenge โดยร่วมสะสมคะแนนจากการลดใช้พลาสติกผ่านแอปพลิเคชั่นตลอด 21 วัน
          "สำหรับความคาดหวังของแคมเปญรณรงค์นี้ คือ การสร้างชุมชนออฟฟิศที่น่าอยู่ให้เกิดขึ้นจริงบริเวณอาคารซันทาวเวอร์ส รวมถึงสนับสนุนการมีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงพิษภัยของขยะพลาสติกและผลกระทบของขยะทะเล ตลอดจนการต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนในการลด ละ เลิกใช้พลาสติกอายุสั้นให้ได้มากที่สุด แล้วหันมาใช้ถุงผ้า ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้เวลาเลือกซื้อสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งเป็นการขยายชุมชนที่น่าอยู่ให้กว้างออกไปเรื่อยๆ โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะมาจากสิ่งเล็กที่ทุกคนร่วมสร้างในวันนี้" นายนริศกล่าวปิดท้าย
          สามารถติดตามวีดีโอฉบับเต็มได้ที่: https://www.facebook.com/SinghaEstate/videos/963582460485773 

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
          อติโรจน์ โชติพรสวัสดิ์ (เต้) PR Manager โทร. 02 050 5555 ต่อ 912, 089 118 9110 Email: Atiroj.c@singhaestate.co.th
          ณภิษา เอี่ยมชื่น (เปา) Assistant PR Manager โทร. 02 050 5555 ต่อ 920, 095 414 1549 Email: Napisa.i@singhaestate.co.th
          ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย) Senior Business Manager โทร. 081 907 1765 Email: chavalvich@neotarget.com
          นิโอ ทาร์เก็ต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

          ที่มา: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)