ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

ภาพข่าว: สิงห์ เอสเตท รวมพลังชาวซันทาวเวอร์ส สร้างชุมชนน่าอยู่ ชวนพนักงานออฟฟิศ ชุมชน กว่า 10,000 คน ลดการใช้พลาสติกรับวันทะเลโลก

          นายนริศ เชยกลิ่น (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และ นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยบริษัทพันธมิตรในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมเปิดแคมเปญ "#SeaYouTomorrow" แคมเปญรณรงค์ลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดการสร้างขยะจากเมืองไปสู่ทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้ค้า และประชาชนโดยรอบตึกซันทาวเวอร์สร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน มุ่งหวังสร้างชุมชนน่าอยู่และเป็นสังคมออฟฟิศต้นแบบ โดยมี คุณอรณีย์ พูลขวัญ, คุณณรรถพล ประสพโชค, คุณจงจิตร คงนาคา, คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์ และคุณพันแสง ภูมิคอนสาร ร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้

          รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา
          1. คุณณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
          2. คุณแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          3. คุณอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          4. คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
          5. คุณจงจิตร คงนาคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
          6. คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
          7. คุณพันแสง ภูมิคอนสาร Marketing Director บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด