ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี” และการจัดการแสดงละครพันทางเรื่อง“ราชาธิราช”

          เนื่องโอกาสอันดีครบรอบการเปิดดำเนินงาน ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้กำหนดจัดการแสดงละครพันทางเรื่อง "ราชาธิราช" ตอน สมิงพระรามอาสา ขึ้น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมีกำหนดจัดแสดงในวันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง 
          กลับมาย้อนอดีตให้ชมกันอีกครั้ง เรื่องราวความพิเศษของละครเรื่อง "ราชาธิราช" วรรณคดีจากพงศาวดาร ละครชุดพิเศษที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เปิดการแสดงถึง ๑๑๐ รอบ ในปี ๒๔๙๕ เป็นละครที่ให้ข้อคิดครบทุกอรรถรส ความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ กำกับการแสดงโดย ผศ.กฤษณา ภักดีเทวา ผู้รับบทบาทกามนี ปี ๒๔๙๕ ชมความสง่างามของกระบวนท่ารำ กระบวนท่ารบ ระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่ง ถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำ ฝ่ายกองทัพพม่า นำแสดงโดยพระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์ สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์ พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์ จันทรัดทัต พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์ ฝ่ายกองทัพจีน นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร กามนี: จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์ โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดง ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การจัดการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาในครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญของวงการนาฏศิลป์ไทยด้วยเจตนารมย์และความตั้งใจของผู้กำกับการแสดงที่เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำมา ต้องการให้มีผู้สืบทอดท่ารำอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผน โดยจะมีการเก็บบันทึกภาพท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญและนักแสดง เพื่อนำเข้าศูนย์รักษ์ศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อไป
          จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาเพื่อเป็นเกียรติและร่วมทำข่าวในงานแถลงข่าว การจัดงาน "เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง ๘๕ ปี" และการจัดการแสดงละครพันทางเรื่อง"ราชาธิราช" ตอนสมิงพระรามอาสา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๕ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านดังที่เคยได้รับด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้