ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา เรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 พื้นที่ภาคตะวันออก

          สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงานเสวนาในพื้นที่ภาคตะวันออก ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง
          จ.ระยอง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งเป็นการเสวนาเพื่อให้สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล โอกาสและทางเลือกพลังงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ
          สสวทท จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศยุค ๔.๐ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตามอีเมล์ : as.public.consult@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ คุณแดน อินทร์มา โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๗๘๒๘๕, ๐๘๙-๗๙๓๘๐๙๐