ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สจล. ชวนเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่นที่ 3 : Introduction to ET Robot Programming with Java #3" เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา องค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที ตลอดจนการโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ด้วยภาษาจาวา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 4 - 5 และ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.it.kmitl.ac.th/news/content/1317 หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-723-4927 หรือ 08-9699-7880