ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ระยะสั้น)

          โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ระยะสั้น) จำนวน 10 ทุน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือสถานที่ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในวัน เวลา ราชการ (สอบถาม โทร.025766000 ต่อ 6661-5)