ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

จังหวัดชิบะจัดทำคู่มือและวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวในชิบะ

          รัฐบาลจังหวัดชิบะจัดทำคู่มือและวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวในชิบะ เพื่อพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังจังหวัด โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนถึงมหกรรมโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี 2020 

          คู่มือดังกล่าวได้แนะนำ 30 เส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวราว 250 แห่งในจังหวัดชิบะ

          (รูปภาพ 1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102229/201706152786/_prw_PI1fl_7PpQk7zT.jpg)

          (รูปภาพ 2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102229/201706152786/_prw_PI2fl_7l5uRKR8.jpg)

          เจ้าหน้าที่รัฐบาลจังหวัดชิบะแสดงความหวังว่า ผู้คนจำนวนมากจะมาเยือนและเที่ยวชมจังหวัดชิบะโดยใช้ข้อมูลต่างๆในคู่มืออย่างเต็มที่ 

          1. เนื้อหา
          คู่มือดังกล่าวนำเสนอหลากหลายข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชิบะ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวตามชายฝั่งทะเลแปซิฟิกบริเวณคาบสมุทรโบโซทางตอนใต้ของจังหวัดชิบะ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นในมหกรรมโอลิมปิก 2020 และเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับการนั่งรถไฟสายท้องถิ่นและจุดถ่ายภาพยอดนิยม

          2. คู่มือออนไลน์: "Perfect Guide CHIBA JAPAN Perfect Guide for Tourists"
          ภาษาอังกฤษ: http://japan-chiba-guide.com/en/digital-pamphlet.html
          ภาษาไทย: http://japan-chiba-guide.com/th/digital-pamphlet.html

          3. เว็บไซต์วิดีโอโปรโมท
          (1) Welcome to CHIBA! Perfect Guide for Tourists (ฉบับสมบูรณ์)
          https://www.youtube.com/watch?v=FsYkK3aQLzw
 
          (2) เพจพิเศษที่นำเสนอข้อมูลจังหวัดชิบะบน "DiGJAPAN!" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าของ Shobunsha Publications, Inc.  

          ภาษาอังกฤษ: https://digjapan.travel/en/digest/chiba.html
          ภาษาไทย: https://digjapan.travel/th/digest/chiba.html
          ภาษาจีน: (อักษรจีนตัวเต็ม): https://digjapan.travel/zh_tw/digest/chiba.html
          ภาษาจีน: (อักษรจีนตัวย่อ): http://digjapan.travel/zh_cn/digest/chiba.html
          ภาษาเกาหลี: https://digjapan.travel/ko/digest/chiba.html
          ภาษาญี่ปุ่น: https://digjapan.travel/digest/chiba.html

          ที่มา: ฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยว รัฐบาลจังหวัดชิบะ 

          AsiaNet 68974