ภาพข่าว: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม “บ้านกาญจนาภิเษก” มุ่งสร้างพื้นที่สว่าง คืนเยาวชนคนดีสู่สังคม

          สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรมเชิญผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program) รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม ภายใต้การดูแลของ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตามหลักนิติธรรม ถอดบทเรียนมิติการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อว่าเมื่อถึงวันพ้นโทษ เยาวชนเหล่านี้จะสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

อ่านต่อ…

TIJ จับมือ ฮาร์วาร์ด ดึงนักวิชาการระดับโลกร่วมถกเวทีสาธารณะ พลิกตำราสากล นำ “หลักนิติธรรม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัด TIJ International Forum เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน "ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากระดับสากล อ่านต่อ…

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล “หลักนิติธรรม”

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง Harvard Law School ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล "หลักนิติธรรม" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม อ่านต่อ…

ขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง พร้อมเชิญสังคมร่วมให้โอกาส สร้างคนดีคืนสู่ชุมชน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และกรมราชทัณฑ์ ผสานพลังร่วมสร้างมิติใหม่ เดินหน้าผลักดันมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง (Rehabilitation) เตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม ผ่านกระบวนการฟื้นฟูพฤตินิสัย ความรู้ ความสามารถ อ่านต่อ…

ปลุกกระแส SpeakUp SpeakOut เขยิบเสียงให้มันดังขึ้น หยุด…การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

เดือนพฤศจิกายนของทุกปีได้ถูกจัดความสำคัญให้เป็นเดือนแห่ง "การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" เพื่อมุ่งเน้นให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกัน แก้ไข และยุติปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยองค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น อ่านต่อ…

การคุ้มครองผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา…มาตรการลบเลือนรอยแผลที่ไม่มีอายุความ…

ปัจจุบันประชากรไทยที่มีอยู่ราว 68 ล้านคน เป็นผู้หญิงประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นพบว่า มีผู้หญิงมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมิติต่างๆ ดังนั้น การสร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันในสังคม (Equal justice for all) จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวงการยุติธรรมไทย อ่านต่อ…

TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เดินหน้าสร้างเครือข่าย ผู้นำรุ่นใหม่ด้วย "หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา" ในหลักสูตรอบรม "RoLD Program" (Executive Program on the Rule of Law and Development) ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ อ่านต่อ…

TIJ ร่วมกับ DSI และมูลนิธิ FACE จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (Fight Against Children Exploitation FACE) อ่านต่อ…

Thailand Institute of Justice Collaborates with Harvard Law School to Offer Two Programs on the Rule of Law to Promote Academic Development and Support Emerging Leaders in Asia

The Thailand Institute of Justice (TIJ) is collaborating with the Harvard Law School’s Institute of Global Law and Policy (IGLP) to hold the "TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" and the "IGLP Workshop," both which will take place from 7 to 12 อ่านต่อ…

TIJ จับมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย มุ่งยกระดับนักวิชาการและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute of Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) เปิดตัว 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม ประจำปี 2561 "TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" และ "IGLP อ่านต่อ…

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานล่าสุด กระบวนการค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย เสนออุดช่องโหว่ของแรงจูงใจ ร่วมกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เผยผลวิจัย "ปัญหาการค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มายังประเทศไทย" (Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR, and Myanmar, to Thailand) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษาแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" อ่านต่อ…

Thailand Institute of Justice Hosts A Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development: Understanding the Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej

The Thailand Institute of Justice (TIJ) has hosted the 3rd TIJ Public Forum on "The Rule of Law and Sustainable Development: Understanding the Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej." It featured insights and perspectives from experts and professionals in various fields, as well as case อ่านต่อ…

TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษาแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" อ่านต่อ…

เชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators

TIJ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา" มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.30 14.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะสุโกศล (พญาไท) กรุงเทพมหานครเนื่องด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อ่านต่อ…

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ “คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม” โดย TIJ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม (Criminal Justice Human Resources) วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ทาง TIJ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ คนยุติธรรม อ่านต่อ…

TIJ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาร่วมโครงการ TIJ Youth Forum ครั้งที่ 1

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาร่วมโครงการ TIJ Youth Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้เข้าร่วมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติ AsianSIL International Law Inter-sessional Regional อ่านต่อ…