การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ “PEA Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

          นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง" พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน โดยมีพลตรี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สามารถ นิธินันทน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โรคหลอดเลือดสมอง" ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ดอกเตอรน์บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กินอย่างไร ใส่ใจ ซักนิด พิชิตโรคา" และมีนางสาววรรณสิริ ศรีนพนิคม ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          การอบรมหลักสูตร"Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง" ในปี 2560 นี้จะจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในส่วนภูมิภาค ภาคละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คร อ่านต่อ…

PEA อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เร่งกู้คืนระบบไฟฟ้า หลังเหตุการณ์พายุพัดถล่ม

เกิดเหตุการณ์พายุพัดถล่มอาคาร บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม จำนวน 19 ต้น และเสาไฟฟ้าแรงต่ำอีกจำนวนมาก บริเวณบ้านนางเลา ตำบลบึงเกลือ และบ้านหนองงู ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพรศักดิ์ สิงห์ดารา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PEA สาขา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมใจกันมอบมิเตอร์เอื้ออาทรให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

นายเชษฐ์ หลอมทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอขุนหาญ พร้อมพนักงาน ร่วมใจกันมอบมิเตอร์เอื้ออาทรและพัดลมไฟฟ้าให้กับครอบครัว ด.ช.รัชพล มะโนรา ณ บ้านเลขที่ 127 หมู่7 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีฐานยากจน ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยผู้บริหาร พนักงาน PEA อ่านต่อ…

PEA พัฒนาต้นแบบระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย" โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายสุรงค์ บูลกุล นายดนุชา พชิยนันท์ อ่านต่อ…

PEA CSR DAY 2017 ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน PEA CSR DAY 2017 "ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม" อ่านต่อ…

PEA พัฒนาต้นแบบระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย" โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายสุรงค์ บูลกุล นายดนุชา พชิยนันท์ อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ จังหวัดนครพนม ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อสถานีสูบน้ำลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อสถานีสูบน้ำลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจังหวัดนครพนม ณ อ่านต่อ…

PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดบูธในงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดบูธนิทรรศการงาน "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีงบประมาณ 2560ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจาก กองวิศวกรรมและวางแผน PEA จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ…

PEA ระนอง จัดสัมมนาลูกค้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการ PEA จังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร PEA ได้พบปะกับผู้บริหารหรือตัวแทนของบริษัท อ่านต่อ…

PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน เสริมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) อ่านต่อ…

PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และจังหวัดอุบลราชธานี

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนางวิไลวรรณ สุขกวี ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี PEA อำเภอวารินชำราบ มอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 กล่อง ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ่านต่อ…

PEA วารินชำราบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นางวิไลวรรณ สุขกวี ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อ่านต่อ…

PEA เปิดงานสัมมนา “PEA กับความยั่งยืนด้านพลังงานแห่งอนาคต” มุ่งมั่นยกระดับการจัดการพลังงานสู่มาตรฐาน ISO 50001

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "PEA กับความยั่งยืนด้านพลังงานแห่งอนาคต" โดยมี นายวิลาส งามแสงรุ่งสาโรจน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้อง วีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น อ่านต่อ…

PEA มุกดาหาร มอบถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา”

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง งบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณ ที่ได้มาจากการบริจาค ของผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อ…

PEA มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ไฟของประชาชน เดินหน้าเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ บ้านหางเรียง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย PEA โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิและนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายภูมินท์ชัย อ่านต่อ…

PEA สมเด็จระดมพล เร่งฟื้นฟูระบบจำหน่าย

นายราเชนทร์ สมไชย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ เรียกระดมทีมช่าง ทุกคน แบ่งทีมออกปฏิบัติการฟื้นฟูระบบจำหน่าย และย้ายมิเตอร์ขึ้นสูงจากระดับน้ำท่วมหลังจากที่ได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน "เซินกา" ที่ทำให้ฝนตกติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาฟรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ วปอ. รุ่นที่ 27มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำโดย นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ,คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสงไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมด้วย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PEA อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายวิชิตร ปุณณะบุตต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…