ตัวแทนเกษตรกร “วอนรัฐบาล” แนะนำการใช้ไกลโฟเซตอย่างถูกวิธี ก่อนตัดสินจำกัดการใช้ เชื่ออาจกระทบความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรกรรมในไทย

          หลังจากมีกระแสข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนเดินหน้านโยบาย ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งกำหนดให้มีการจำกัดการใช้งานสารไกลโฟเซต หรือยาฆ่าหญ้า ในบางพื้นที่อย่างเข้มงวด กลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยจึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และเปรียบเทียบทั้งข้อดี ข้อเสีย จากมาตรการดังกล่าว ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำประกาศของรัฐบาล
          ในครั้งนี้เราลงพื้นที่ มายัง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อไปรับฟังปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากเกษตรกรสวนปาล์ม โดยคุณศุภชัย โชติชัยชรินทร์ กรรมการบริษัทพิธานปาล์มพัฒนา ได้ระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับรูปแบบการทำการเกษตรของครอบครัวที่มีการใช้สารไกลโฟเซตในการกำจัดวัชพืชมาตลอด โดยระบุว่าตามธรรมชาติของสวนปาล์ม การกำจัดวัชพืชไม่ได้มีคว อ่านต่อ…

สมาคมฯไก่ไข่จับมือเกษตรกร ร่วมปรุง “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” มอบแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เปิดเผยว่า สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไก่ไข่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกันจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ผู้สูงอายุด้วยการปรุงเมนู "ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ" อ่านต่อ…

“โฮมโปร” ร่วมสืบสานตามรอยพ่อ ส่งเสริมเกษตรกร เนรมิตร้าน “ภัทรพัฒน์” ภายในงาน “Homepro EXPO ครั้งที่ 24”

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานมหกรรมเรื่องบ้านสุดยิ่งใหญ่ประจำปีอย่าง "Homepro EXPO" โดย "โฮมโปร" ที่หนึ่งตัวจริงทุกสิ่งเกี่ยวกับบ้านที่ในครั้งนี้จัดใหญ่ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 24 แต่ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะทาง "โฮมโปร"ร่วมกับร้านค้า อ่านต่อ…

ผู้เลี้ยงหมูเผยราคาหมูลด เหตุบริโภคต่ำ ชี้เป็นโอกาสผู้บริโภคพร้อมช่วยเกษตรกร

นายวีระ ป้อมสุวรรณ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาราคาหมูตกต่ำ ทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกที่ราคาลดลงติดต่อกันถึง 3 ปี จนราคาปัจจุบันดิ่งลงอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากสหรัฐฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขบวนการสหกรณ์ร่วมมือขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์รถแท็กซี่ เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรตกต่ำ อ่านต่อ…

ขอนแก่นเดินหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรสมัครร่วมโครงการทะลุ 2 พันรายแล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เผย มีเกษตรกรให้ความสนใจมากกว่า 2 พันราย รวม 26 อำเภอ ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมติดตามประเมินผลภาพรวมโครงการ โดยร่วมกับซิงเกิ้ลคอมมานทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรนายคมสัน จำรูญพงษ์ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เตือนผู้เลี้ยงโค และกระบือ ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้สัตว์สุขภาพอ่อนแอ ให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน วัสดุปูรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอ

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อโรคและเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม อ่านต่อ…

วว. แนะใช้ “ปุ๋ย” เพิ่มผลผลิตการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แนะเกษตรกรใช้ "ปุ๋ย" หลากหลายรูปแบบจากผลงานนักวิจัยไทย ระบุมีการนำไปใช้ในภาคเกษตรอย่างแพร่หลาย ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หวังพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า อ่านต่อ…

เกษตรผสมผสานสู้ภัยแล้ง

สำนักเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามขับเคลื่อนแนวคิดการทำเกษตรพึ่งตนเองเดินหน้าโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสู้ปัญหาภัยแล้ง อ่านต่อ…

สืบตำนานสานประเพณี “บุญลานข้าว” สสส.หนุนใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างสุข

การทำนาในอดีตชาวนาจะมีพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการทำนาตอนตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูก ซึ่งพิธีกรรมและความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของคนโบราณ ที่ใช้พึ่งพาและประโยชน์จากธรรมชาติด้วยความเคารพ แต่เมื่อแนวคิดระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่เริ่มรุกเข้ามา อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ในพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเกษตรกรไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายอรรถ อินทลักษณ์ (คนที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเกษตรกรไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนายพาโชค พงษ์พานิช(คนที่5 จากขวา) นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย(THASTA) ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่นานาชนิดมูลค่า 800,000 อ่านต่อ…