ภาพข่าว: หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน TREIT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

           เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมงานวันแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กอง ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
 
อ่านต่อ…

8 บจ. ไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สูงสุด ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 8 บจ. ไทยคว้า 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากทั้งหมด 30 รางวัลในระดับอาเซียน สำหรับรางวัล IR Magazine Awards ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยวารสาร IR Magazine โดยจำนวน บจ. ไทยได้รางวัลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 โครงการค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์มืออาชีพของไทย

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิด โครงการซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 โครงการค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์มืออาชีพของไทยถ่ายภาพร่วมกับ นายกระทรวง จารุศิระ ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้จัดโครงการฯ นายสัญญา อ่านต่อ…

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงผลงานครึ่งแรก พร้อมแผนกลยุทธ์ในครึ่งหลังปี 60

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2560สภาพคล่องยังสูงสุดในอาเซียน ขณะที่มูลค่า IPO และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนยังโดดเด่น เดินหน้าครึ่งปีหลัง 2560 ต่อยอดแผนกลยุทธ์ เปิดบริการ "LIVE" Platform ช่วยให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day 2017 เชื่อมพลังภาคธุรกิจและภาคสังคม

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน "SET Social Impact Day 2017" เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม ภายใต้แนวคิด "Partnership for the Goals: รวมพลังเพื่อความยั่งยืน" โดยมีธุรกิจเพื่อสังคม 32 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะผู้บริหาร ภาครัฐและเอกชน เอธิโอเปีย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า และผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อมูลพัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SET เดินสายเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผาปัง จ. ลำปาง

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ ต. ผาปัง จ. ลำปาง พร้อมชมนวัตกรรมการผลิตถ่านไผ่เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงานแทนน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไผ่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมให้ข้อมูล สถานกงสุลใหญ่ ประเทศเยอรมนี

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. ตรีเทพ นพคุณ รักษาการกงสุลใหญ่ และ ดร. รัชนี วัฒนวิศิษฎพร รองกงสุลใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์และฝ่ายการลงทุน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และนำเสนอข้อมูลพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เพิ่มพูนความรู้การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชวยศ ป้อมคำ CEO, LEAN Startup Thailand ร่วมเปิดโครงการอบรม "SET Startup Teacher" ครั้งแรก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้อนรับ

คุณเกศรา มัญชุศรี(กลาง) กรรมการและผู้จัดการ นายอำนวย จิรมหาโภคา (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของ บริษัท กะตะกรุ๊ป จำกัด โดยมีนายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงการดำเนินงานปี 2559

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการดำเนินงานและสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2559 โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความแข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และบทบาทในระดับสากล พร้อมเดินหน้าสู่ปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว “บจ. ไทย คว้า 14 รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน”

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ บจ. ที่ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากวารสาร IR Magazine Awards ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดย 7 บจ. ไทย คว้า 14 รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากทั้งหมด 24 รางวัลในระดับอาเซียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และสถาบันการเงินสำคัญจากกว่า 40 ประเทศ ที่ร่วมประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: FN ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท ร่วมด้วย ปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนระดับประถมและมัธยมศึกษาแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข้งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 โดย ด.ญ. ศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชนะเลิศเหรียญทองระดับประถมศึกษาตอนปลาย และนายประณัยเดช เฮงสวัสดิ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ่านต่อ…

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอาเซียน 7 แห่ง จาก 6 ประเทศ ในการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 24 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โฮจิมินห์ และฮานอย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพยฯ ร่วมมือ ม.สวนดุสิต แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาครัวผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการ บริการด้านงานจัดเลี้ยง ห้องประชุม และความร่วมมือในการดูแลมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการผู้ลงทุนครบครัน ณ อาคารที่ทำการใหม่

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำอาคารที่ทำการแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการเป็นแลนด์มาร์คทางการลงทุน ด้วยบริการครบครัน พร้อมนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมจุดต่างๆ ของอาคารใหม่ อาทิ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของไทย และห้องสมุดมารวย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา CG Forum เสริมบทบาทผู้บริหาร ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน”

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ ไอโอดี ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ "Sustainability of Thai listed companies" ในงานสัมมนา "Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาทิศทางตลาดหลักทรัพย์ลาว

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ที่ 3 จากซ้าย)ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา "ทิศทางตลาด LSX และหุ้น IPO ในสปป.ลาว" โดยมีท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานคณะ และหัวหน้าใหญ่ผู้บริหาร อ่านต่อ…