ไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการรับรองระบบงาน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เตรียมลงนามยอมรับร่วมการรับรองระบบ การจัดการพลังงาน รองรับการแข่งขันในตลาดโลก

          ประเทศไทย โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงาน ที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมลงนามการยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองสาขาระบบการจัดการพลังงาน สร้างความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบรับรองของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมา อ่านต่อ…

สมอ. เปิดอบรมหลักสูตรด้านการมาตรฐานพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็ง SMEs พร้อมสู่ตลาดการค้าสากล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดอบรมหลักสูตรด้านการมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ SMEs ให้มีขีดความสามารถที่สามารถแข่งขันได้ตลาดการค้าสากลนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมอ. มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. หมอนจากยางธรรมชาติ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน มอก. 2741-2559 ให้แก่ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัท นางปทุมพร อ่านต่อ…

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน หรือ Residue Current Circuit Breaker (RCCB) ก่อนตราพระราชกฤษฎีกานายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล อ่านต่อ…

4 กระทรวง ผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานของไทย จัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560

4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา อ่านต่อ…

สมอ. เปิดงานวันรับรองระบบงานโลก ปี 2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560เวลา 9.00 น. เปิดงานวันรับรองระบบงานโลก ปี 2560นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เปิดสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกประจำปี 2560 และบรรยายพิเศษเรื่อง อ่านต่อ…

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาต่อไปนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อ่านต่อ…

สมอ. จัดการสัมมนาระดมความเห็น สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบ AHEEERR

สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม หน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และผู้ประกอบการ ตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (AHEEERR) เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. ที่นอนทำจากน้ำยางพาราธรรมชาติ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน มอก. 2747-2559 ให้แก่ บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีผู้รับมอบใบอนุญาตคือ นายไพศาล จรุงกีรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ อ่านต่อ…

4 กระทรวงจับมือร่วมจัดงานวันรับรองระบบงานโลก ลงทะเบียนร่วมงานฟรี

4 กระทรวง จับมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก ร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน พร้อมเชิญชวนรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สร้างประเทศไทย 4.0 บนวัฒนธรรมคุณภาพ" โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

สคช. จับมือ สมอ. เปิดตัว“หลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

สคช. จับมือ สมอ. เปิดตัว"หลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ" และจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างบุคลากรในการตรวจประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานระดับสากลนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อ่านต่อ…

สมอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมด้านการรับรองระบบงาน และการรับรองห้องปฏิบัติการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2017

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นภาพจัดการประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

SMEs แปรรูปยางพารา จ่อขอ มอก. กว่า 10 ราย สมอ. เตรียมลงใต้พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

สมอ. หนุนผู้ประกอบการ SMEs "หมอนและที่นอนยางพารา" ขอ มอก. ดึงแล็ป 5 แห่งรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนสามารถขอ มอก. ได้ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน เตรียมลงใต้ 24 พ.ค. นี้ที่จังหวัดสงขลา อ่านต่อ…

สมอ. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งเป้าปี 2560 พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. อ่านต่อ…

สมอ. จัดสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก ปี 2560 เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง "สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง อ่านต่อ…

สมอ. ดึงร้านจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

สมอ. ผลักดันโปรเจค "ร้าน มอก." อย่างต่อเนื่อง เร่งขับเคลื่อนแผนส่งเสริมร้านจำหน่ายร่วมโครงการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค มั่นใจได้ใช้สินค้ามีมาตรฐานการันตี เครื่องหมาย "มอก" เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดันยอดขาย เผยอีก 12 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมเพิ่ม อ่านต่อ…

สมอ. ผลักดันมาตรฐานยางล้อเป็นมาตรฐานบังคับ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลักดันมาตรฐานการทดสอบเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุนฉบับใหม่ (มอก. 2721-2559) เป็นมาตรฐานบังคับ โดย กมอ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา หลังจากที่เห็นชอบให้มาตรฐานยางล้อ จำนวน 3 รายการ อ่านต่อ…

สมอ. ลุยจับเหล็กภาคเหนือ พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลุยตรวจสินค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือพบการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานกว่า 5,000 เส้น มูลค่ากว่า 700,000 บาท แนะผู้บริโภคให้ซื้อเหล็กก่อสร้างที่แสดงเครื่องหมาย มอก.บังคับ เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ่านต่อ…

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย หลังปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หลังมีการปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ก่อนจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ต่อไปนายพิสิฐ อ่านต่อ…

สมอ. เดินหน้า กำหนดแล้ว 103 มาตรฐาน มอก. รับอุตฯ อนาคต แจงทำผลงานเกินเป้าหมาย ออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น

สมอ. เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ 2560 ทะลุเกินยอดเป้าหมาย เฉลี่ยใช้ระยะเวลาออกใบอนุญาตให้ทำและนำเข้า สำหรับผู้ทำ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพียงแค่ 10 วันทำการต่อเรื่อง เร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่มียอดคำขอคงค้าง พร้อมกำหนดมาตรฐาน มอก. รองรับอุตสาหกรรมอนาคตไปแล้ว 103 มาตรฐาน คิดเป็น 68.6 % อ่านต่อ…