สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

          สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 ให้แก่ บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องห้ากันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นมืออาชีพ สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในโลกการทำงานปัจจุบันมีความเป็นพลวัต หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด ในสภาพแวดล้อมของสื่อสมัยใหม่ โดย นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ พร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเขียนเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏานที่ประสบปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิด

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9มูลนิธิสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน 1,050,000 บาท ให้แก่นางพัชรวลี อุทยานันท์ ผู้แทนมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน”

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together" ตอบรับนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นอุดมการณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้าปี 59

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ในงาน "5 กันยา วันสถาปนาพระปกเกล้า" จาก ศาตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารบี อ่านต่อ…

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย"สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers) เรื่อง "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.) รุ่นที่ 15

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ กันยายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 เรียนทุกวันศุกร์เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. อ่านต่อ…

โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัด "โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมทำกิจกรรม CSR ที่รร. บ้านบางละมุง จ. ชลบุรี

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า โดยดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะนักศึกษาฯ, คุณสริสา วรประคุณ เลขานุการคณะนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและนักศึกษา ทางภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ดร.รุ่งทิวา ชูทอง, ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ , อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักสื่อสารมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (นักข่าว รีไรเตอร์ โปรดิวเซอร์ข่าว อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญร่วมสัมมนา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ” กำหนดจัด 3 ครั้ง กับ 3 ประเด็นน่าสนใจ

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" โดยกำหนดจัด 3 ครั้ง กับ 3 ประเด็นน่าสนใจ ดังนี้ครั้งที่ 1 (24 ก.พ.59) เรื่อง "การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันการเมือง ศาลและการตรวจสอบ"ครั้งที่ 2 (4 มี.ค.59) เรื่อง อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร “การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 20

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ธันวาคม 2558 วิธีสมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.kpi.ac.th กรอกรายละเอียดและนำมาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สถาบันพระปกเกล้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: CEO ปตท. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ในงาน "5 กันยา วันสถาปนาพระปกเกล้า" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและประธานคณะกรรมการจัดงาน ณ ห้องบางกอก อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 นิติธรรมกับประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หัวข้อ "นิติธรรมกับประชาธิปไตย" ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครผู้สนใจกรุณาส่งทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558(ฟรี)

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า จัดงานแถลงข่าว “สัปดาห์ประชาธิปก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงข่าว สัปดาห์ประชาธิปก ภายใต้แนวคิด ดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.) รุ่นที่ 14

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับบทความและงานวิจัย นิติธรรมกับประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับบทความและงานวิจัย หรือบทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง นิติธรรมกับประชาธิปไตย เพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding อ่านต่อ…

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมอวดภาพเก่า เล่าความหลัง

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วม โครงการอวดภาพเก่า เล่าความหลัง ภาพเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ อ่านต่อ…