ศิลปศาสตร์ สจล. และผู้แทนโรงเรียน ร่วมประชุมโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน

          รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สจล. ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดลาดกระบัง โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และโรงเรียนวัดสังฆราชา ร่วมงานสัมมนา โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กลุ่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 20 มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้ เอื้อให้สถาบันได้นำผลสรุปความต้องการของโรงเรียน และวิธีก อ่านต่อ…

นักวิชาการผังเมือง สจล. แนะรัฐพิจารณา 5 ข้อก่อน “ย้ายหมอชิต2”

รองคณบดีคณะสถาปัตยฯ สจล. ชี้ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนระบบคมนาคมขนส่งของไทยไม่ชัดเจน ย้ำไม่ว่าขนส่งหมอชิตจะย้ายไปที่ไหน ควรมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าให้เข้าไปถึงได้โดยตรงนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนครูวิชาชีพระดับประถมศึกษา ครูอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ "อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560" หรือ ELT Professional Development in 21st Century อ่านต่อ…

นศ.วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้า 7 รางวัล จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้า 7 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “สจล.” จับมือ “คาร์เนกีเมลลอน” เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตั้งหน่วยงานในไทย – ผุดหลักสูตรร่วมมาตรฐานสหรัฐฯ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (ซ้าย) พร้อมด้วย ศ.เจมส์ การ์เร็ต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวา) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: องคมนตรีและนายกสภา สจล. เป็นประธาน พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญฯ”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภา สจล. เป็นประธาน พิธีเททองหล่อองค์พระรูป "พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ" โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตำรวจ ศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เจรจาความร่วมมือ ศิลปศาสตร์ สจล.และ RMIT ออสเตรเลีย

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจรจาความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัย RMIT จากประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากทางมหาวิทยาลัย RMIT อาทิ มิสเตอร์ โจเซฟ ดาว ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียเหนือ ประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไม่ธรรมดา 2 นศ.นิเทศศาสตร์เกษตร สจล. ฝ่าด่านอรหันต์คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปไวรัล ThaiMOOC

นายเสรีภาพ สอนโพธิ์ (ซ้าย) และ นางสาวเก็บตะวัน ก่อพาณิชย์เจริญ (ขวา) สองนักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดคลิปวิดีโอโปรโมท ThaiMOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

สจล. เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ “ประเทศไทย 4.0” จับมือ ‘คาร์เนกีเมลลอน’ ตั้งหน่วยงานในไทย ผุดหลักสูตรร่วมมาตรฐานสหรัฐฯ เปิดรับรุ่นแรก ต.ค. 60

‘สุชัชวีร์’ กางแผนความร่วมมือ ‘สจล.’ – ‘คาร์เนกีเมลลอน’ หวังปฏิรูปเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใน 5 ปี เร่งวิจัยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ ตั้งรับอาชญกรรมออนไลน์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อ่านต่อ…

สจล. จัดแถลงใหญ่ ความร่วมมือ “คาร์เนกีเมลลอน” เจาะแผนตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติในไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือ สจล. + คาร์เนกีเมลลอน กับการตั้งหน่วยงานร่วม เพื่อการศึกษา พัฒนาวิจัย และวิศวกรรมชั้นสูงในไทย พร้อมเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตรปั้นไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 21.00 น.ณ อ่านต่อ…

สจล. ดันไทยศูนย์กลางการศึกษาด้านนวัตกรรมของภูมิภาค ผนึกกำลังทุกสถาบันเน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษหนุนอุตสาหกรรม New S-Curve

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านนวัตกรรมของภูมิภาค ตั้งเป้าสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารับนโยบายพัฒนาประชากร 4.0 ของรัฐบาล ด้วยกลยุทธ์ผนึกกำลังสถาบันชั้นนำของไทย ปรับหลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษและการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และไทยโอบายาชิ จัดงาน TOC-HIDA-AMEICC Project 2017 เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่

การศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อสร้างมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและประเทศอย่างยั่งยืน สู่อนาคตไทยแลนด์ 4.0 ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณชนวิช อนัคกุล จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน อ่านต่อ…

คณะวิศวลาดกระบัง จัดงาน “Food Engineering 4.0” สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมฟรีซดรายสุญญากาศ

อีกความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมอาหารของไทย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานเปิดงาน "วิศวกรรมอาหาร 4.0 (Food Engineering 4.0)" จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี SMEs ผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร อ่านต่อ…

‘สุชัชวีร์’ เตรียมเข้าพบ ‘นายกฯ’ โชว์แผนความร่วมมือ ‘คาร์เนกีเมลลอน’ ตั้งเป้าปั้นไทยเป็นเบอร์หนึ่ง ศูนย์กลาง “วิจัย” – “นวัตกรรม” ของอาเซียน

‘สุชัชวีร์’ พร้อมด้วย ‘รมว.ศธ.’ และ คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ‘คาร์เนกีเมลลอน’มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก เตรียมเข้าพบ ‘นายกฯ’ 31 พ.ค. นี้ รายงานความคืบหน้าแผนความร่วมมือการตั้งหน่วยงานใน สจล. และการเปิดหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนา "บุคลากร" – อ่านต่อ…

สจล. ชวนเหล่านักออกแบบไอเดียบรรเจิด ร่วมประลองไอเดีย ประกวด MASCOT มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่รักการออกแบบและมีไอเดียบรรเจิด ร่วมประลองไอเดียประกวดออกแบบ MASCOT สัญลักษณ์ สจล. ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขผลงานการออกแบบต้องเป็นการสร้างสรรค์ของตัวเอง อ่านต่อ…

ยิง “จรวดบั้งไฟช้างสาร๑” ทะยานสู่ท้องฟ้า ฝันไกลต้นแบบส่ง ดาวเทียม – จรวดไทย ขึ้นสู่อวกาศ

สจล. อัพเกรด "บั้งไฟ 4.0" ผนวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลักการ "แอโรไดนามิกส์" เข้ากับภูมิปัญญาไทย ผุด "จรวดบั้งไฟช้างสาร๑" พร้อมติดตั้ง GPS บอกพิกัดบันทึกข้อมูล เล็งเปิดน่านฟ้าจรวดขนส่งพาณิชย์ไทย ดัน "ยโสธร" อ่านต่อ…

นักวิชาการ สจล. แนะ ขนส่งฯ ออกมาตรการให้แท็กซี่ทุกคัน ติด “ปุ่มฉุกเฉิน” ในรถ เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสาร ครั้งแรกของประเทศไทย

สจล. จับมือ กรมการขนส่งทางบก รุกแก้ปัญหาแท็กซี่ไทย เจาะลึกรูปแบบการทำงานแอพพลิเคชั่น"TAXI OK" พร้อมชูฟังก์ชั่น "ปุ่มฉุกเฉิน" กดทันทีเมื่อเกิดเหตุร้าย ผลิกโฉม บริการแท็กซี่ในประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อ่านต่อ…

สจล. จัดงานเสวนา “มิติใหม่ TAXI ไทย สะดวก – ปลอดภัย กว่าที่เคย”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญ สื่อมวลชน ร่วมงานเสวนา "มิติใหม่ TAXI ไทย สะดวก – ปลอดภัย กว่าที่เคย" ร่วมถกปัญหาการเดินทางโดยรถสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด จากนักวิชาการและผู้ประกอบการ Grab พร้อมเจาะลึกรูปแบบการทำงาน แอพพลิเคชั่น TAXI OK นวัตกรรมใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เด็กเก่งไอที สจล. คว้ารางวัล 1st Prize Winner การแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ มาปรับใช้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกในปัจจุบัน โดย นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ (ขาว) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ RMIT ออสเตรเลีย จัดอบรมการเตรียมงานวิจัย ฟรี!

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมพิเศษ การเตรียมความพร้อม ในการทำงานวิจัย ให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้การฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ Denise Cuthbert อ่านต่อ…