ภาพข่าว: เจ๋ง ! ทีม นศ.นิเทศศาสตร์เกษตร สจล. สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

          นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เดินหน้าสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายศิวกร น้ำทอง (ที่ 1 จากซ้าย) นายอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวอริสรา ภู่พันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ รณรงค์ให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดที่ถูกต้อง ภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย" หนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อ จากผลงานส่งเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 300 ผลงานทั่วประเทศ ด้วยผลงานโมชั่นกราฟิกประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้ความดูแลของ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ที่ปรึกษา (ที่ 2 จากซ้าย) โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ส. สามเหลี่ยมดินแดง เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

คณะไอที สจล. เปิดรับเข้านักศึกษา ป.โท-เอก โครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดโครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ…

ล้ำไปอีกขั้น! ทีมนักวิจัย สจล. ประสบความสำเร็จพัฒนา “คอนกรีตบล็อกทนความร้อนผลิตไฟฟ้า” ด้วยวัสดุตั้งต้นจากเปลือกไข่ไก่ เป็นครั้งแรกของโลก

สจล. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มความคุ้มค่าการใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้ง ในอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ – เตาชีวมวล – เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นกระแสไฟฟ้า พร้อมเร่งต่อยอดประยุกต์เป็นผนังคอนกรีต หลังคาผลิตไฟฟ้า ในสมาร์ทโฮม และถนนผลิตไฟฟ้าทีมนักวิจัยฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

สจล. ประกาศสรรหาคณบดี “คณะอุตสาหกรรมเกษตร” และ “คณะวิทยาศาสตร์”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ประกาศสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งแทนคณบดีที่หมดวาระ โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีทั้งสองคณะ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kmitl.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. เชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนครูวิชาชีพระดับประถมศึกษา ครูอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ "อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560" หรือ ELT Professional Development in 21st Century อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. เล็งเปิดหลักสูตรท่องเที่ยว ปี ’61 หวังเพิ่มบุคลากรคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการท่องเที่ยว การบริหารงานบริการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. เจรจาความร่วมมือในญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทย

คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และผู้บริหารของสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น เช่น บริษัท Astmilcorp.Co., Ltd., บริษัท Don Quijote และบริษัท Nikkei อ่านต่อ…

สจล. จัดแถลงข่าวนวัตกรรม “อิฐบล็อกผลิตไฟฟ้าจากความร้อน”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญแถลงข่าว ความสำเร็จก้าวสำคัญของวงการนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน อาทิ "อิฐบล็อกผลิตไฟฟ้าจากความร้อน" การประยุกต์ใช้ใน สมาร์ทโฮม หลังคาบ้าน ถนนผลิตไฟฟ้า จากความร้อนแสงแดด และเจาะลึก อ่านต่อ…

สจล. เดินหน้าหนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “ป้องกันการก่อการร้าย” ชู 2 ผลงาน “หุ่นยนต์กู้และตรวจหาระเบิด” – “เสื้อเกราะกันกระสุน” เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์

สจล. ผนึกวิศวกรคอมพิวเตอร์ – วิศวกรป้องกันประเทศ ดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันการก่อการร้าย หวังช่วยยกประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย พร้อมลดภาระงบประมาณนำเข้ายุทโธปกรณ์ราคาสูงจาก อ่านต่อ…

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ชวนเด็ก ม.6 เข้าค่ายเตรียมพร้อม “วิศวกรการบิน – นักบิน” อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกรการบินและนักบินพาณิชย์ อาชีพที่เด็กรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากทำในอนาคต ร่วมค่าย อ่านต่อ…

อินฟิเนียน-วิศวะฯ ลาดกระบัง ผสานแกร่ง จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ แห่งแรกในอาเซียน

อินฟิเนียน เทคโนโลยีส์ เอเชีย แปซิฟิก จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KMITL-Infineon Automotive Electronics Cooperation (KIAEC) ตั้งเป้าพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา (RD) อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. และผู้แทนโรงเรียน ร่วมประชุมโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน

รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สจล. ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

นักวิชาการผังเมือง สจล. แนะรัฐพิจารณา 5 ข้อก่อน “ย้ายหมอชิต2”

รองคณบดีคณะสถาปัตยฯ สจล. ชี้ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนระบบคมนาคมขนส่งของไทยไม่ชัดเจน ย้ำไม่ว่าขนส่งหมอชิตจะย้ายไปที่ไหน ควรมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าให้เข้าไปถึงได้โดยตรงนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ…

ศิลปศาสตร์ สจล. อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนครูวิชาชีพระดับประถมศึกษา ครูอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ "อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560" หรือ ELT Professional Development in 21st Century อ่านต่อ…

นศ.วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้า 7 รางวัล จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้า 7 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “สจล.” จับมือ “คาร์เนกีเมลลอน” เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตั้งหน่วยงานในไทย – ผุดหลักสูตรร่วมมาตรฐานสหรัฐฯ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (ซ้าย) พร้อมด้วย ศ.เจมส์ การ์เร็ต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวา) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

องคมนตรีและนายกสภา สจล. เป็นประธาน พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญฯ”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภา สจล. เป็นประธาน พิธีเททองหล่อองค์พระรูป "พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ" โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตำรวจ ศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เจรจาความร่วมมือ ศิลปศาสตร์ สจล.และ RMIT ออสเตรเลีย

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจรจาความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัย RMIT จากประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากทางมหาวิทยาลัย RMIT อาทิ มิสเตอร์ โจเซฟ ดาว ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียเหนือ ประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไม่ธรรมดา 2 นศ.นิเทศศาสตร์เกษตร สจล. ฝ่าด่านอรหันต์คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปไวรัล ThaiMOOC

นายเสรีภาพ สอนโพธิ์ (ซ้าย) และ นางสาวเก็บตะวัน ก่อพาณิชย์เจริญ (ขวา) สองนักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดคลิปวิดีโอโปรโมท ThaiMOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

สจล. เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ “ประเทศไทย 4.0” จับมือ ‘คาร์เนกีเมลลอน’ ตั้งหน่วยงานในไทย ผุดหลักสูตรร่วมมาตรฐานสหรัฐฯ เปิดรับรุ่นแรก ต.ค. 60

‘สุชัชวีร์’ กางแผนความร่วมมือ ‘สจล.’ – ‘คาร์เนกีเมลลอน’ หวังปฏิรูปเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใน 5 ปี เร่งวิจัยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ ตั้งรับอาชญกรรมออนไลน์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อ่านต่อ…