SPU : ศิษย์มีครู! ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีไหว้ครูและประดับบัว ลูกSPU ประจำปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี "จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวที และพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำรุ่น SPUC 30 ประจำปีการศึกษา 2560" เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมคอมพิวเตอร์,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ อ่านต่อ…

SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม นำผู้ประกอบการไทยเปิดประตูสู่อาเซียน “Business Matching & Networking” ส.ป.ป.ลาว

บรรยากาศงานการจับคู่ธุรกิจ สปาและเครื่องสำอางค์ในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานDITP AEC CLUB "Business Matching Networking" Health, Beauty Spa โดย ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน อ่านต่อ…

SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วม ภาครัฐ เอกชน “ครูต้นแบบ รุ่นที่ 20” จิตอาสาร่วมประดิษฐ์’ดอกไม้จันทน์’ พร้อมส่งมอบให้กับสำนักพระราชวัง

"ครูต้นแบบ รุ่นที่ 20" โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผู้แทนเทศบาลบ้านสร้าง พร้อมด้วย นางสุดใจ แซ่เต๋ง ผู้บริหารตลาดพระรูป(ที่3จากซ้าย) , ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่3จากขวา) อ่านต่อ…

SPU : คณะศิลปศาตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาจีนกับ ครูพี่ป๊อบ – ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ครูสอนภาษาจีนที่ฮอตที่สุดในโลกออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาจีน สนุกเข้าใจง่ายใช้ได้จริง โดย ครูพี่ป๊อบ – ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ครูสอนภาษาจีนที่ฮอตที่สุดในโลกออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อ่านต่อ…

SPU : สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดให้บริการประชาชนทางด้านกฎหมายทุกวัน เวลาราชการ …ฟรี!

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในทางคดี ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า อ่านต่อ…

SPU: ม.ศรีปทุมสานสัมพันธ์ไทย – จีน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ SPU จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมสายสัมพันธ์ไทยจีน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะนักศึกษาจาก Tongren Pre-School Educational College, อ่านต่อ…

SPU : 2 นศ.เก่ง ม.ศรีปทุม รับมอบทุนเรียนดี โมเดอร์นฟอร์ม“60

อาจารย์นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ธราดล เสาร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนางสาวกัญญพัชร บุญสอน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวพิรสา สลัยรัมย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบทุนเรียนดี อ่านต่อ…

SPU : ครูโอม PA. ม.ศรีปทุม รับรางวัล “ครูดีเด่น” บุคคลต้นแบบ โครงการ”ร้อยมือล้านใจ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ"ครูโอม" อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ เข้ารับรางวัล เชิดชูคนดีของสังคม "ร้อยมือล้านใจ" สาขาครูดีเด่น อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม ต้อนรับ กฟน.ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบไฟฟ้า

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

SPU : คณาจารย์วิศวะ ม.ศรีปทุม ปล่อยของ!! ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน หวังพัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ 4.0

วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขานรับนโยบายชาติ ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน หวังพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

SPU: เชิดชูคนดี! ม.ศรีปทุมมอบรางวัล อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 รวม 10 ประเภท โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลในงานการประชุมบุคลากรประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการปฎิบัติงานดี อ่านต่อ…

SPU: นศ.ไอที ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “โรงเห็ดต้นแบบอัจฉริยะ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พร้อมด้วย ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณีอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงานและช่วยติดตั้งอุปกรณ์ IoT อ่านต่อ…

SPU: ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560เวลา 08.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.09.00 น. อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรีจับมือ ITD MOU สนับสนุนการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ปูทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบโจทย์ Thailand4.0 สู่ตลาดแรงงานอาเซียน

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนา อ่านต่อ…

SPU : เพิ่มศักยภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง คณะวิศวฯม.ศรีปทุม จับมือ IRPC และ สถาบันสิรินธรฯ พัฒนางานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมต้นแบบ“ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลัง บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ประกาศความร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ "โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง"ต่อยอดการผลิต เพื่อสร้างโอกาสผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ อ่านต่อ…

SPU : นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร

นักศึกษา Staff คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กลุ่มเยาวชนที่จัดกิจกรรมสานต่อโครงการ"ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 2 ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตรอาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คว้ารองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปัญหากฎหมาย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จัดโดย นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย นายอภิสิทธิ์ ไทยทะบะ และ นางสาวภัทรภร มูสิกะ ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดแข่งขัน"ตอบปัญหากฎหมาย" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : เตรียมอุดมศึกษา เจ๋ง! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหากฎหมาย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2560 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน "ตอบปัญหากฎหมาย" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวสุทธิดา วิภูภิญโญ และ นางสาวพรรษชล อ่านต่อ…

SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จับมือ H.I.S Tour บริษัททัวร์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ยกระดับนักศึกษาป้อนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อ่านต่อ…

SPU: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อ่านต่อ…