SPU: ฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30 ปีแห่งการก่อตั้งในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาในหัวข้อ "โอกาส ความท้าทาย และการปรับตัว ของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)" วิทยากรโดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และท่านอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจ ร่วมฟังกว่า 200 ท่าน ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อ่านต่อ…

SPU : ร้อยดวงใจน้อมกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน การจัดแสดงนิทรรศการรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ อ่านต่อ…

SPU: ศูนย์วิทยบริการ SPU บริการวิชาการสู่สังคม “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ปูทางเดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุข

ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ในฐานะที่ปรึกษาฯจัดกิจกรรมหลักสูตร "ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับกรมสรรพากร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรีผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา อ่านต่อ…

SPU : มอบ 3 รางวัลเกียรติยศ งานวันกตเวทิตาคุณ รำลึกดร.สุข พุคยาภรณ์ 101 ปี ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ 3 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560วันที่ 17 ก.ค. 60 รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อ่านต่อ…

SPU : คืนสู่เหย้าพบปะสังสรรค์ ชาวโลจิสติกส์ฯ SPU ครบรอบ 1 ปี ภายใต้กิจกรรม” LSC Reunion for Lifelong Learning”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม "LSC Reunion for Lifelong Learning" คืนสู่เหย้าเพื่อพบปะสังสรรค์ ให้แก่ศิษย์เก่า ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อ่านต่อ…

SPU : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม จัดเสวนาฉลองสถาปนาครบรอบ 1 ปี “Connectivity & Value Creation in Logistics 4.0”

อาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสวนาฉลองวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี หัวข้อเรื่อง "Connectivity Value Creation in Logistics 4.0" โดยวิทยากรแถวหน้าด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย นำโดย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ กับคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 ณ J-Park Sriracha คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย อาจารย์วรภพ เจริญมโนพร หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง , อาจารย์ปุณณภา แสงทองสกาว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 1 ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในเทศกาล อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม ถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำแจกันดอกไม้ เข้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนัก วังเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ TIFFA MOU สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ นศ.โลจิสติกส์ฯ สู่ตลาดแรงงานคุณภาพ 4.0 ด้วยหลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออกSPU-TIFFA-ITBS”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก SPU-TIFFA-ITBS ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง อ่านต่อ…

SPU : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

อาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป อ่านต่อ…

SPU : นศ.ม.ศรีปทุม สืบสานปณิธาน สานต่อความดี “70 ล้านดอก 700 ล้านนาที เพื่อพ่อหลวง” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สอนทำ”ดอกดารารัตน์” สถาบันวิทยาการตลาดทุน ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากโครงการ"70 ล้านดอก 700 ล้านนาที เพื่อพ่อหลวง" สืบสานปณิธาน สานต่อความดี จิตอาสา เข้าร่วมสอนทำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสถาบันวิทยาการตลาดทุน อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ๒๕๖๐

ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และจตุปัจจัย ณ พระอุโบสถ วัดบางบัว จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

SPU : ทำบุญสืบเนื่องพระพุทธศาสนา ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ๒๕๖๐

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป และพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ โซน C ชั้น ๑ อาคาร๔๐ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช (กัณฑ์ที่11) วัดมหาธาตุ กทม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช (กัณฑ์ที่ 11) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร อ่านต่อ…

SPU : “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” 17 ก.ค. 60 พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.45 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)คลิกกำหนดการเพิ่มเติม อ่านต่อ…

SPU : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม สู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพอย่างยั้งยืน หลักสูตร “TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0” #2

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อบรมหลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0" ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม ในหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุรณี สุขโชคสุวรรณ กรรมการบริหารสำนักงานบัญชีกฤษกร และหัวข้อ อ่านต่อ…

SPU : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม สู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพอย่างยั้งยืน หลักสูตร “TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0” #1

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี คนรุ่นใหม่ สาวสวยมากความสามารถ จัดหนัก จัดเต็ม แบบต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง ในหลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบัญชี SPU อ่านต่อ…

SPU : มาร่วมใจทำดีเพื่อถวายพ่อหลวง…กับโครงการ “70 ล้านดอก 700 ล้านนาที เพื่อพ่อหลวง” สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการ "70 ล้านดอก 700 ล้านนาที เพื่อพ่อหลวง"เพราะของที่จะถวายพระองค์ท่าน ควรทำจากมือเราเอง และทำด้วยใจ อ่านต่อ…

SPU : รุกหนัก..จัดเต็ม!! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัญชี “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุกหนัก..จัดเต็ม!!! หวังสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์แรงงานคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จับมือ ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young อ่านต่อ…

SPU : ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ประธานฝ่ายฆราวาส บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ)ครบรอบ 29 ปีมรณภาพ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายแด่ บูระวิปัสสนาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)และในโอกาสพิเศษครบ 29 ปีวันมรณภาพ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี อ่านต่อ…