ซีอีโอ บล. แซด คอม เน้นเติบโตยั่งยืนมากกว่าตัดราคา

          เมกุมุ โมโตฮิสะ (โมโตะซัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของบริษัท ตนรู้สึกยินดีที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และขอแสดงความขอบคุณต่อความเป็นธรรมและความใจกว้างของประเทศไทย
          บล แซด คอม มุ่งมั่นที่จะให้ความสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนไทย แม้ว่าตลาดทุนไทยจะได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ยังคงมีพื้นที่มากมายที่ควรจะถูกพัฒนาต่อไป โดยจะมุ่งเน้นไปในด้านที่ยังไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นเท่าใดนัก
          บริษัทจะเน้นการให้บริการทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้ซื้อขายโดยใช้สิ อ่านต่อ…

บล. แซด คอม ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. คาดเปิดตัวพฤศจิกายนนี้

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม") ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. เลขที่ ลก-0089-01 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 เลขที่ ส1-0089-01 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") อ่านต่อ…

บล. แซด คอม ผนึกกำลัง มธ. ลุยหลักสูตรวิชาการ ร่วมสร้างประสบการณ์จริง

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม") ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์น้องใหม่ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยคุณเมกุมุ โมโตฮิสะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บล. แซด คอม ผนึกกำลัง มธ. ลุยหลักสูตรวิชาการ ร่วมสร้างประสบการณ์จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมกุมุ โมโตฮิสะ นำผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ใน 3 ด้านหลักๆ คือ การบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ อ่านต่อ…