ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ Regional Day of Service” เสริมทักษะภาษาอังกฤษเยาวชนด้วยกิจกรรม “English@Heart”

          บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ภายใต้โครงการ Chubb English @ Heart เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีทีมงาน English Technical Camp พร้อมด้วยอาสาสมัครของ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ และ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ให้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กขาดโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร จำนวน 100,000 บาท อีกด้วย  อ่านต่อ…

ชับบ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม “Day of Service” ในเมืองไทย จัดกิจกรรม “English@Heart” ร่วมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม English@Heart มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย อ่านต่อ…