ภาพข่าว: ก.ล.ต. รวมใจ รวมพลัง ต่อต้าน คอร์รัปชัน

          ผู้บริหาร ก.ล.ต. นำทีมพนักงาน รวมใจ รวมพลัง แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน CFA

นายรพี สุจริตกุล (ที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. และ มร.นิค พอลลาร์ด (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการสถาบัน CFA แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับสถาบัน CFA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน CFA อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตรตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 3

ผู้บริหาร ก.ล.ต. ร่วมยินดีกับสื่อมวลชนสายตลาดทุนและเศรษฐกิจผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชนครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน และบทบาทของ ก.ล.ต. แก่สื่อมวลชนในช่วงวันที่ 11 ตุลาคม 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ…

ก.ล.ต. เผยผลวิจัยในงาน SEC Working Papers Forum 2017 พบตลาด DW เติบโตเร็ว หวังพัฒนาด้านกำกับให้กลไกซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก.ล.ต. เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) ในงาน"SEC Working Papers Forum 2017" พบ DW ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเติบโตขึ้น มีผู้ออกและเสนอขาย DW เพิ่มสูงขึ้นทุกปี อ่านต่อ…

ก.ล.ต. จัดงาน SEC Working Papers Forum 2017

ในวันวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.15 น. โดยงาน SEC Working Papers Forum 2017 เปิดโอกาสให้บุคลากรตลาดทุน นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมาแลกเปลี่ยนและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตลาดทุน เพื่อส่งเสริมการกำกับและพัฒนาการในแง่ต่าง ๆ ในตลาดทุน ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ห้องประชุม อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ICO ถึง 15 ธันวาคมนี้

ก.ล.ต. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแล Initial Coin Offering (ICO) ที่เป็นหลักทรัพย์ เพื่อหาแนวทางกำกับดูแลที่ทำให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนตามสมควร โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในประเด็นเกี่ยวกับการจำกัดวงเงินลงทุนรวมใน ICO อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 2560

ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดให้กองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 6 ประจำปี 2560 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฟ้นหากองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลการลงทุน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดตัวโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปีที่ 6

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปีที่ 6 อ่านต่อ…

ก.ล.ต. มุ่งยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลการกำกับดูแล เพื่อพัฒนา ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในตลาดทุน

ก.ล.ต. มุ่งมั่นพัฒนาการทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อพัฒนาตลาดทุน (regulation for growth) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า อ่านต่อ…

ก.ล.ต. หนุนคนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ต้องเริ่มทำทันทีและมีวินัยอย่างจริงจัง

ก.ล.ต. สนับสนุนคนไทยสร้างวินัยในตัวเอง รักษาสุขภาพทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ ส่งเสริมประชาชนให้สนใจลงทุนรองรับความต้องการใช้เงินในระยะยาว เน้นลงทุนอย่างมีความรู้ มีตัวช่วย และมีช่องทางเข้าถึงตลาดทุนอย่างสะดวก อ่านต่อ…

ก.ล.ต. จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560”

ก.ล.ต. ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการบรรยายหลักสูตร: "ตลาดทุนเพื่อสื่อมวลชน" ครั้งที่ 3 ในวันวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ก.ล.ต. เชิญร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง "โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560" ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต สามารถลงทะเบียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (FSAP)

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (Financial Sector Assessment Program: FSAP) โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในตลาดทุน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ผู้สอบบัญชี และสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 160 คน อ่านต่อ…

บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 270 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟล์ลิ่ง

บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนเลือกบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีด้วยการอ่านรายงานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนถึงหลักการเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ดี ต้องอ่านรายงานข้อมูลสำคัญ เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมชูหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเกิดจากการแนวคิดที่มุ่งสร้างมาตรฐานช่วยพัฒนากิจการ พัฒนาผู้ลงทุน และสร้างกลไกในตลาดทุนให้เกิดวินัยของผู้ปฏิบัติ อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ DCC

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27พฤศจิกายน 2560 ในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าคงเหลือและสัญญาอื่น ๆ กับบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC) อ่านต่อ…

ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค 4.0

ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่หลากหลายและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนนางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ก.ล.ต. อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ปลดล็อคทุนขั้นต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันและรายใหม่

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากเดิมที่กำหนดตามประเภทใบอนุญาต เปลี่ยนเป็นกำหนดตามความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ หรือประเภทผู้รับบริการ เพื่อให้การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเหมาะสมกับรูปแบบและความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น อ่านต่อ…

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และการทำหน้าที่ของตัวกลาง เน้นคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการทำหน้าที่ของตัวกลาง เพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ออกตราสารสามารถระดมทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับไตรมาส 2 ปีหน้าก.ล.ต. อ่านต่อ…

ก.ล.ต. อัพเดตยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะแนวทางวางแผนการเงินหลังเกษียณ ชวนนักลงทุนวางแผนการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “Start to Invest” ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยความคืบหน้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น 171 กอง โดยมีนายจ้างที่มี employees’ choices จำนวนทั้งสิ้น 7,971 ราย พร้อมเผยผลงานของ ก.ล.ต. ในปี 2560 ที่บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ให้ PACE ชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ชี้แจงสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด และให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันสืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีของ PACE อ่านต่อ…