PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้บ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รวมถึงคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพิธี มีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา 
          ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของบ้านเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น โดยมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.4 % ต่อปี ประกอบกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าตะกั่วป่ามี อ่านต่อ…

PEA ชูปี 2560 เป็นปีแห่งการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยกระดับ “พัฒนาต้นแบบทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยพลตรี วิชัย ทัศนมณเฑียร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 พันเอก ทรงพล สุมนาวดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ฝ่ายทหาร พันตำรวจเอก นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ…

PEA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2560”

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า (ภาค 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2560" โดยมีนายรัชพล อยู่สุข ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ณ อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจประเมินโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะผู้ตรวจประเมินกรมส่งสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายธัญญา โมกสกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวสาวิตรี เวทการ จาก เทศบาลตำบลบางจัก นางสาวสิตาภรณ์ เพ็ชรอำไพ จากเทศบาลตำบลบางจัก ในการนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนบ้านทัพไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสัญชัย เลาห์ทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ แผนกวิศวกรรมและกาตลาด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดกิจกรรมตามโครงการ "74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2560 โดยดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย อ่านต่อ…

PEA ร่วมกับภาคเครือข่ายปั่นจักรยานไปปลูกป่า ในโครงการ ปลูกดูแล รักษ์ป่า 6,500 ต้น

นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 2 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี กล่าววัตถุประสงค์ ตามนโยบาย Towards Sustainable CSR อ่านต่อ…

PEA เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล เปิดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า กิจกรรม “ปั่น ไป ปลูก”

นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า" ประจำปี 2560 กิจกรรม "ปั่นไปปลูก" โดยมี นายพีรวัฒน์ พูลผล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 3 ภาคกลาง อ่านต่อ…

PEA ชวนทำดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในพื้นที่ 2 จังหวัดภาคอิสาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้จำนวนโลหิตกว่า 63,200 ซีซี เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง PEA รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต อ่านต่อ…

PEA นครราชสีมา จัดโครงการ “PEA ใส่ใจ ทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”

ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในนาม เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA ใส่ใจ ทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับวัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) และมณฑลทหารบกที่ 37 จัดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า กิจกรรม ปั่นไปปลูก ปี 2560 ตามนโยบาย Towards Sustainable อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “สืบสานพระราชปณิธาน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเพื่อถวายความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด "สืบสานพระราชปณิธาน" อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 หนุน การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่หัวหิน นำร่องแห่งแรกพร้อมขยายผล ครบ 4 ภาค 11 สถานี ในพื้นที่ PEA

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำร่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพาศ นิลพันธ์ อ่านต่อ…

PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดุษฎี อ่านต่อ…

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี ปฎิบัติหน้าที่ชาวพุทธ นำพนักงานเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาขานรันนโยบายสร้างความพร้อมให้พนักงานมีความสุขเพื่อพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ไหว้พระ รับศีล พร้อมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม จำนวน 14,089 บาท โดยมีพระครูกิตติสารสังฆคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัฌชิมาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา อ่านต่อ…

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ และ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – PEA ENCOM รุกธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป บริการครบวงจร

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในงานแถลงข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซล่าร์รูฟท็อป โดยมี นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ…

PEA ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดระเบียบสายสื่อสาร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารจังหวัดราชบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี (เก่า) โอกาสนี้นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ PEA เขต1(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรีและนายสุรพล ดีสมสกุล ผู้จัดการ PEA จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

PEA วัฒนานคร ระดมทีมงานกู้คืนระบบจำหน่ายจ่ายไฟให้ประชาชน

นายสรรธน ปลื้มคิด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สั่งการให้ระดมทีมงานเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ทั้งระบบโดยเร็วสืบเนื่องจากที่มีฝนตกหนักและลมพัดแรง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุ อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์ว่าวไทย และ ว่าวนานาชาติ

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปริญญา สุขชิต (เป็ด) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พันเอกประชุม คุ้มเสร็จ คณะทำงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอนุรักษ์ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ่านต่อ…

PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโครงการ บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งที่ 1/2560

นายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต เป็นประธานเปิด โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี โดยมีนายสมหวัง กอบน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยการกองอำนวยการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวศิริลักษณ์ อ่านต่อ…