ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรเอเชียยุโรป ครั้งที่ 12

          นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรเอเชียยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM Customs Directors-General/Commissioners' Meeting) ทั้งนี้ได้มีการหารือทวิภาคีร่วมกับศุลกากรเยอรมนี และศุลกากรญี่ปุ่น ระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย ณ Ministry of Finance กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 56 ปี สศค.

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะเป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 56 ปี สศค.

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะเป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานของกรมศุลกากรในการพิจารณาประเมินราคารถยนต์

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมศุลกากรในการพิจารณาประเมินราคารถยนต์ ตลอดจนรับฟังความเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยมีนายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายอนันต์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมทวิภาคีกับอธิบดีศุลกากรกัมพูชา

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Kun Nhemอธิบดีศุลกากรกัมพูชา พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสร่วมการประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรบรรยายพิเศษในงาน “GTCC JOINT CHAMBER LUNCHEON”

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร บรรยายพิเศษหัวข้อ "Thailand Customs 4.0" ในงาน "GTCC JOINT CHAMBER LUNCHEON" จัดโดยหอการค้าไทยเยอรมัน และได้รับความร่วมมือจาก 13 หอการค้าต่างประเทศ ได้แก่ หอการค้าเยอรมัน หอการค้าอเมริกัน หอการค้าอังกฤษ หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิรก์ อ่านต่อ…

กรมศุลกากรชี้แจงแนวทางการดำเนินการพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560" อ่านต่อ…

กรมศุลกากรแถลงนโยบายปีงบประมาณ 2561 พร้อมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่ม ด่านศุลกากรและผู้เชี่ยวชาญ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงนโยบายปีงบประมาณ 2561 พร้อมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่ม ด่านศุลกากรและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับประกาศเปิดตัวคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร คือ รับผิดชอบ (Accountability) สุจริต (Integrity) จิตบริการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าเสาธง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 28 กันยายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดงานสัมมนา “อุตสาหกรรมเหล็กไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "อุตสาหกรรมเหล็กไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" จัดโดยกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย ร่วมกับกรมศุลกากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่ม 7สมาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม และบุหรี่ สุรา ไวน์ ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 27 กันยายน อ่านต่อ…

กรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม และบุหรี่ สุรา ไวน์ ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

วันนี้ (วันพุธที่ 27 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักลอบหนีศุลกากรมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาทตามที่กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการปกป้องสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากร จับมือ เคอรี่ เปิดตัวระบบ Auto Matching

นายชูชัย อุดมโภชน์ (ที่3จากขวา) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร โดย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จับมือ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล (คนกลาง) กรรมการบริหาร-กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ร่วมกันเปิดตัว อ่านต่อ…

กรมศุลกากร จับมือ เคอรี่ เปิดตัวระบบ Auto Matching ผ่าน NSW สำหรับท่าเรือเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

กรมศุลกากร จับมือ เคอรี่ เปิดตัวระบบ Auto Matching ผ่าน NSW สำหรับท่าเรือเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยกรมศุลกากร จับมือ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ร่วมกันเปิดตัว ระบบ Auto Matching ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ( National Single Window : NSW ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวชี้แจงเพื่อความชัดเจนกรณีการวิเคราะห์ประเมินราคารถยนต์ที่ใช้ในงานพิธีการศุลกากร

นายชัยยุทธ คำคุณ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ในฐานะรองโฆษกกรมศุลกากร ร่วมแถลงข่าวชี้แจงเพื่อความชัดเจนกรณีการวิเคราะห์ ประเมินราคารถยนต์ที่ใช้ในงานพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต จำนวน 136 ตัว และเกล็ด 450 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต จำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิ่มหรือลิ่น 450 กิโลกรัม ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท ซึ่งทั้งตัวนิ่มและเกล็ดตัวนิ่มถูกขึ้นบัญชีเลขที่ 1 อ่านต่อ…

แถลงข่าวจับกุมตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต จำนวน 136 ตัว และเกล็ด 450 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.) นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ได้แถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต จำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิ่มหรือลิ่น 450 กิโลกรัม ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่ากว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวและลงพื้นที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 7 ตู้ กรณีอำพรางไม้แปรรูปที่ได้ทำการส่งออกไปต่างประเทศ

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และผู้แทน ศปป.4 กอ.รมน. ผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง อ่านต่อ…